2019
Semestrální práce je volným navázáním na práci ze zimního semestru.
Tou byla kniha (původně fotoalbum), vedená jako abstraktní spontánně vznikající
deník, sloužící k zachycení pocitů a především k relaxaci.
Základ knihy vnikal střídáním barevných otisků a byl doplňován mnoha různorodými
materiály.
Při obhajobách této práce jsem komisi řekla, že plánuji rozšířit knihu do prostoru, a
stvořit tak mnoho pohledovou rozloženou ,,sestru“ této knihy doplněnou o použití
látky a dlouhodobě sbíraných fotek - detailů rozličných struktur.
Instalace z kartonu, barevných papírů, fotek a barevných fólií je tedy pokusem a
jednou z možností, jak tomuto tvrzení dostát.
Přestože se v navazující práci snažím o dodržení podobných vizuálních principů,
nechala jsem ji spontánně růst a utvářet se mi přímo pod rukama bez jasného a
striktního záměru.