2016
Zpracování úvah nad pomíjivostí tělesné schránky, povrchní krásy, snahy odlišit se.

Zuby, řasy, vlasy, nehty.