2018
Zpracování semestrální práce vychází z autorských úryvků poezie, subjektivních pocitů, vnímání mezilidské komunikace, zkloubení nechtěného i chtěného doteku, jiskření a elektrizace davu (situace v MHD a v jiných veřejných prostorách), nekomfortních pocitů při jednání s jednotlivcem. Práce byla pokusem o vdechnutí symboliky a metafory již používaným předmětům, věcem zdánlivě užitkovým, blízkým člověku, ve skutečnosti však užitečně nefunkčním. V práci uplatňuji témata jako dušení, svírání, škrcení, distanci, svázanost, sebestřednost, přijímaní a předávání informací a jejich subjektivní zpracování. Použitými materiály jsou: plast, kov, textilie, suché květiny. Cílem bylo vyobrazit pocit a slovo hmotou, posunout se od psaného projevu k prostorovému objektu.