2013
4 fotografie, 180x60cm
Zámerne nezámerne farbenie textilu v pračke.