2013
(záznam akcie, video, objekt, inštalácia)
Využívanie nevyužitého, teda už znova prírodného prostredia. Tento priestor sa nachádzal neďaleko železničnej stanice. Išlo o miestne špecifickú inštaláciu. V rámci doprovodného programu k výstave, bola organizovaná expedícia pre verejnosť. Súčasťou tejto akcie bola prednáška a následny interaktívny pohyb v teréne. Účasníkom boli ponúknuté rôzne prostriedky a zvolili si aj vlastnú formu zaznamenávania. Inštaláciu potom tvorila dokumentácia a súbor vzniknutých rekvizít.