2013
zbierka organických nádob objekt, inštalácia 200x150x20cm
Zamyslenie sa všeobecne nad vzťahom človeka k prírode. Premena známych, bežne dostupných plodín. Vyzdvihnutie ich podstaty, významu a hodnoty. Prevedenie do podoby výstavných, chránených, vzácnych nádob. Vyprázdnenie obsahu a následne zakonzervovanie, vysušenie obalu v pôvodnom tvare.