2011
Instalace, textilní pruženky různých šíří
Zásah do prostoru školy a jeho dočasná změna. Postavila jsem stěnu, a tak zneprůchodnila jedno z nejfrekventovanějších míst budovy. Vznikly dva oddělené prostory, najednou nebylo vidět z jednoho do druhého. Zároveň zeď fungovala jako jakási pružná blána, která člověka vcucla anebo vyplivla jako při narození. Každý kolemjdoucí se k tomuto místu musel nějak postavit, dotknout se,
opřít se o něj, projít...