2011
Objekt, oděv
Přenesení předmětu denní potřeby z užitné úrovně do nové roviny. Není třeba dělat velké změny, stačí je dělat ve všech rovinách života. Objekt, obraz, oděv.
Materiál: hřebeny, textilní pruženky různých šíří 
Foto: Vladimír Minárik