2012
SMS hra s úkoly
Účast na společném projektu se studenty Ateliéru IN na VŠVU v Bratislavě. Náhodně vybraný hráč začal hru a formou sms zadal dalšímu účastníkovi protestní úkol podle vlastního výběru. Ten měl následně 12 hod na to, aby úkol splnil. Po splnění úkolu hráč poslal sms ve formě: čas splnění vlastní úlohy – jména účastníků, kteří již úkol splnili
– nový úkol dalšímu hráči v pořadí, kterého si vybral. Takto se vytvořil řetězec a všichni účastníci postupně plnili i zadávali protestní úkol. Úkol, který jsem dostala, bylo vytvořit seznam všech neúspěšných protestů za rok 2012 a o půlnoci ho spálit. Úkol, který jsem zadala, byl prázdná sms. Každý hráč zaznamenal plnění úkolu fotograficky, případně textem.
Instalace a prezentace průběhu a výsledků hry