2011
Spolupráce s Martou Fišerovou, festival performance Anymous Ostrava
Vyrazila jsem na festival performance namísto své spolužačky Marty Fišerové – s její identitou: občanským průkazem, notebookem a hesly na e-mail a na Facebook. Dva dny jsem žila a vystupovala jako Marta Fišerová, v médích i během festivalu – já jsem byla v Ostravě, ona v Rize. V předem stanovený den a hodinu jsme se souběžně vydaly na prohlídku města
a každých deset minut si zapisovaly poznámky. Večer jsme pak poznámky a fotky vkládaly střídavě na Facebook Marty Fišerové – Marta byla zdvojená. Po akci jsem odkryla svoji identitu  a umožnila organizátorům festivalu mluvit s Martou  po telefonu.