2019
Pálení věnců na pomníku Jana Palacha na třicáté výročí jeho úmrtí.
včera večer hořely věnce na místě, kde původně hořela pochodeň č.1

než se vzedme vlna pohoršení, nad nedostatkem úcty k padlým mučedníkům, dovolte nám se proti ní vymezit.

symbolickým ohněm, který jsme v den 50. výročí upálení Jana Palacha nechali trochu vzplát, nemáme v úmyslu jakkoli komentovat Palachův čin, ani se přít o to, co měl přesně znamenat. chceme se vyjádřit k tomu, jak se k Palachovi vztahujeme v dnešním světě.

studenti FF UK ve svém prohlášení tvrdí, že Palachův odkaz je stále živý. tohle odvážné tvrzení vybízí k otázce, co to znamená? a co to znamená, pokud podobné fráze zaznívají z úst studentů, jejichž delegace pokládají věnce na hrob svého padlého hrdiny místo toho, aby se jakožto studentská obec namísto vyprázdněných gest postavili veřejně za studenty budapešťské univerzity CEU, kterou orbánův režim odsouvá do vídně, a kteří v tu stejnou chvíli, kdy se my pomalým krokem přesouváme z václavského náměstí na staroměstské, spolupracují s maďarskými odboráři na celostátních protivládních demonstracích?

není divu, že si Palachův odkaz přivlastňují italští fašisté, ve chvíli, kdy je v českých médiích interpretován pomocí zjednodušujícího antikomunismu a nic neříkajících výroků zástupců celého politického spektra.

nemyslíme si, že čím víc máme pomníků, tím víc máme demokracie.

chceme apelovat na všechny jež včera zapálili svíce, aby rozčeřili sedlinu sentimentu a začali sami rozhodovat o svých životech. aby se informovali, organizovali, vstoupili do odborů nebo třeba odmítali platit za nájem víc než polovinu svojí výplaty. nabádáme k neposlušnosti. nabádáme k tomu, aby lidi bojovali. ne proti abstraktnímu pojmu zla- ale proti nerovnosti, byrokratizaci a hledání smyslu.

                                                                                                                    txb
                                                                                                                   praha
                                                                                                              16.01.2019