2018
někdo podváděl, někdo pracoval, někdo se modlil...my chceme všechno za nic a rádi se o to podělíme
Skupina vznikla během léta 2018 a sestává se z lidí pohybující se na pražské umělecké scéně z lidí, kteří se organizují v různých horizontálně fungujících a politicky aktivních společenstvích a studentů pražské DAMU.
Pod hlavičkou Agentury skupina pořádá nenahlášené site specifik happeningy, tematicky navázané na narativ prostor, v nichž se odehrávají. Intencí těchto akcí je překračování hranic, ať už v kontextu společenském, tak i osobním. Diváci se stávají participanty, herci politickými aktivisty, aktivisté umělci. Důležitým aspektem fungování skupiny je její nevázanost na oficiální instituce a fungování na principech nehierarchičnosti, vzájemné výpomoci a sdílení.
Agentura Decentralizace luxusu