2019
fitnes 3000 je platforma pro deinstitucionalizaci myšlení obyvatel města Brna, kterou jsem založila ke konci roku 2019. popud k založení skupiny byla vnitřní nespokojenost s apaticky poklidnou atmosférou brněnských ulic a uvědomění si prostého faktu, že místní nikdy nepřecházejí přechod na červenou.
odkaz směřuje na instagramový účet platformy, mající za účel navádět k nepřizpůsobivosti. jediným dalším členem platformy je momentálně malíř a ilustrátor Štěpán Brož, jakýmsi externím spolupracovníkem je výtvarník Petr Nápravník.