2019
video vzniklo jako záznam z intervence, kterou jsem prováděla v brně a v praze na podzim roku 2019. text na jehož základě celý projekt stojí, je do určité míry nadsázkou, stejně tak jako voláním po vykročením z kruhů, ve kterých se znovu a znovu ztrácíme
abolish the term of love
manifest revolučního pojmenování mezilidských vztahů
-slovo láska neznamená samo o sobě nic, nejsme schopni se na jeho významu shodnout a dokonce ho neumíme ani srozumitelně definovat ani pomocí dalších pojmů
-láska není porozumění
-láska není přátelství
-láska není rovnost
-láska není objetí
- láska není ani zamilovanost, za kterou ji většina lidí zaměňuje
-mateřský pud není láska, ale biologicky daná skutečnost
-vztahy zřizované ve jménu “lásky” jsou svým způsobem svazujícími institucemi s nejasným řádem
-pokud přemýšlíme nad tím, je-li jiný svět možný, musíme nejdřív vědět, jsme-li sami schopní ho jiný žít, v rámci společnosti i osobních vztahů
-neuchopitelnost pojmu láska navádí k tomu naplňovat určité společenské role bez možnosti se z nich vyvázat
-abychom vytvářeli jinou společnost, je nutné umět z těchto rolí vystoupit
-abychom vytvářeli jinou společnost, je nutné vytvářet rovné vztahy
-abychom dokázali vytvářet rovné vztahy je nutné používat takových pojmů, kterým všichni rozumíme stejným způsobem
-přenést pojem láska do jiné roviny, než ve které ji známe dnes je reformistické a tudíž nerevoluční
budoucnost je v přátelství, jiný svět je v komunitě
praha, podzim 2019