2015
11.5. / festival Kůra / Kutná Hora
 / téma: Nový krásný svět


Akce se dělí na dvě části. V první probíhá odosobnělá pětiminutový rozhovor, při které získám od návštěvníků osobní informace. Návštěvník je pouštěn po jednom, instinktivně usedne ke stolu a může se začít. Informace, které sděluje, zapisuje nezřetelně viditelná osoba na druhé straně stolu. Před koncem každého sezení je návštěvník požádán o jeho živočišný artefakt.
   
Druhá část je výstava plísní v petriho miskách. Každý živočišný artefakt jednotlivce je uložen do jedné z misek, kterou si nevědomky zvolil při výslechu. Na víčku misky s určitou plísní a náležitým artefaktem je napsáno, že tohle je svět bez té určité vady, který mi každý zpovídaný u terapie sdělil. 
   
Plíseň jako nový mikrosvět.

 
délka první části: 1h 10min
vyspovídáno 23 osob
http://festivalkura.cz/