2015
11.5. / festival Kůra / Kutná Hora
 / téma: Nový krásný svět


Akce se dělí na dvě části. V první probíhá odosobnělá pětiminutová terapie, při které získám od návštěvníků osobní informace. Odosobněním narážím na dnešní dobu plnou sociálních sítí a chytrých telefonů, který způsobují nepotřebnost osobního kontaktu. Naopak terapie lidem usnadňuje rozhodování a učí je k lepšímu zvládnutí životních situací, často ukazuje nové cesty a těžký život odlehšuje. Návštěvník je pouštěn po jednom, instinktivně usedne ke stolu a může se začít. Informace, které sděluje, zapisuje nezřetelně viditelná osoba na druhé straně stolu. Před koncem každého sezení je návštěvník požádán o jeho živočišný artefakt.
   
Druhá část je výstava plísní v petriho miskách. Každý živočišný artefakt jednotlivce je uložen do jedné z misek, kterou si nevědomky zvolil při výslechu. Na víčku misky s určitou plísní a náležitým artefaktem je napsáno, že tohle je svět bez té určité vady, který mi každý zpovídaný u terapie sdělil. 
   
Plíseň jako nový, osobní mikrosvět. Petriho miska jako planeta. 

 
délka první části: 1h 10min
vyspovídáno 23 osob
http://festivalkura.cz/