2016
Ve spolupráci se Zitou Kyselovou vznikla instalace na židovksém hřbitově v Telči pro Ateliér síň (Kulturní spolek Oblast), Davidova hvězda, která se skládá ze dvou trojůhelníků, je nitěmi zobrazena ve spirále. 
 
 Mimo jiné jsme měli možnost naplnění Ukradené galerie, kde jsme navazovali na instalaci.