2016
Práce byla realizována spolu s Nikolou Preťovou
Zadaním pre realizáciu minivýstavy vo vitríne Galérie u kolen v Troch ocáskoch bola výstava Dominika Langa s názvom Záhrada. Študenti ateliéru environment sa postupne v skupinách, prípadne samostatne striedali a v týždňových intervaloch pretvárali podobu vitríny. Našim zámerom bolo na týždeň obnoviť pôvodnú funkciu vitríny ako miesta určeného pre zákusky a zároveň formálnu podobu previazať s Dominikovou výstavou. Keďže išlo o poslednú výstavu pred Vianocami, ktorá mala trvať počas celých vianočných sviatkov, rozhodli sme sa pre vitrínu pripraviť perníky zdobené prírodnými motívmi, ktoré boli určené návštevníkom Troch ocáskov. Naša perníkova inštalácia určená na konzum sa stretla s pozitívnym ohlasom, o čom svedčí viac ako polovica zjedenej výstavy už počas vernisáže.