2017
Kresby jež vyplňují čas pěší chůze ze staré budovy FaVU na Údolní na budovu novou. 88 automatických kreseb odpovídají cestám za jeden můj semestr.