2015
Série světelných kreseb Již se nikdy neuvidíme! je pěk kresb nalezených mrtvých těl zvířat, doplněna vhodnou květinou. Květiny nejsou obyčejnou flórou, ale "divné" květiny mnou vytvořené. Květiny mají svoje symboly vycházející z květomluvy.