2018
Návrh se zabývá výstavbou nové lávky v Praze, městské části Troja potom, co se v zimě 2017 stávající pěší lávka zřítila. Lávka spojuje na severu břeh Troji a na jihu břeh Císařského ostrova.
Náplní koncepce je křížení samotné lávky s pochozí pěšinou u severního břehu Císařského ostrova. Vzniká zde propojení dvou tras sloužících k rozdílným ůčelům. Přemostění samotného kanálu navazuje na již vzniklou infrastrukturu a ctí jeho jednoduchou hmotovou formu. Slouží primárně pro přepravu z jednoho břehu na druhý. Křížící lávka je tenkou linií, která vznikla přirozeně spojením pěšin na břehu ostrova. Slouží jako vycházková trasa plynule procházející terénem.