2018
PIVO25 je mobilní stánková souprava, sloužící k prodeji vychlazeného lahvového piva.
Je variabilní a může se přizpůsobit specifické oblasti působení. Pivo je možné zakoupit ve 3 variantách: samostatný "lahváč", kyblík "lahváčů" nebo stavební kolečko "lahváčů". Variabilita je ještě podpořená možností snadného pohybu stavebního kolečka po zvolené lokaci. Kolečko může být tlačené buď samotným prodejcem nebo zákazníkem. V tomto případě se ještě zvětšuje pole působnosti. Součástí konceptu PIVO25 je i řešení celé logistiky prodeje. Jedná se hlavně o výrobu a uschování ledu, dále o výměnu sortimentu při provozu.