2021
Práce se zabývá vlivy, působícími na člověka při pobytu ve venkovním prostředí a jejich dopady na náš denní rytmus. Blíže se zaměřuje na rituál spaní venku.
Snaží se o přirozené pochopení zákonitostí přírody skrze vystavení se vlivům,
které na nás každodenně působí pod širým nebem. Roční období, počasí,
světlo a další faktory jsou pro práci určujícími prvky, o které se opírá.
Výsledkem pochopení a spojení těchto principů jsou venkovní struktury
určené pro přespávání skupin či jednotlivců. Objekty by měly sloužit jako
platforma pro vznik komunity, která bude tyto principy dále autonomně rozvíjet.
Cílem je představit pozitiva spaní venku, vymezit se vůči trendu neustále se zrychlující
doby a poskytnout příklad, jak se pomocí vnímání přírody s touto tendencí vypořádat.ystavení se vlivům,
které na nás každodenně působí pod širým nebem. Roční období, počasí,
světlo a další faktory jsou pro práci určujícími prvky, o které se opírá.
Výsledkem pochopení a spojení těchto principů jsou venkovní struktury
určené pro přespávání skupin či jednotlivců. Objekty by měly sloužit jako
platforma pro vznik komunity, která bude tyto principy dále autonomně rozvíjet.
Cílem je představit pozitiva spaní venku, vymezit se vůči trendu neustále se zrychlující
doby a poskytnout příklad, jak se pomocí vnímání přírody s touto tendencí vypořádat.