2019
Remake intervence "Nové prádelní šňůry" umělecké skupiny Ládví.
Instalováním nových prádelních šňůr na dvorku brněnského obytného bloku ověřuji platnost a nadčasovost minimalistické intervence umělecké skuppiny Ládví.