2015
Spěchala jsem. Do boty se mi dostal kamínek. Něměla jsem čas ho vytáhnout. 
Vadil mi. Hodně.

Po této zkušenosti jsem si uvědomila, jak mi přítomnost malého kamínku v botě
determinovala prožívání celé cesty a proto, když jsem dorazila na sraz s kamarády,
kam jsem měla namířeno...
požáda jsem je, aby si každý vyzkoušel kamínek v botě nosit po určitou část dne 
(alespoň 4 hodiny). Poté měl kamínek předat dál.

Bylo nás celkem sedm, kamínek se předával po dobu jednoho týdne.