2017
Práce reflektující normu ISO 216.
Instalace čtyř balíků kancelářských papírů.
Konkrétněji:

Kompletně přeskládaný balík kancelářských papírů.
Balík kancelářských papírů vyjmutý z obalu.
Přepočítaný balík kancelářských papírů.
Balík kancelářských papírů zkrácených z každé strany o 1mm.