2020
V příměstské krajině obklopující soutok Vltavy a Berounky se nesetkávají jen dvě řeky, ale nachází se zde také jeden z největších dopravních uzlů Pražského okruhu, který propojuje Radotínský most s rychlostní silnicí Strakonická. Projekt se soustředí na specifický charakter příměstské krajiny a vztah dopravní architektury ke svému okolí.
Příměstské oblasti nejsou jen zanedbatelnou periferií, chod města a jeho podobu významně spoluutváří. V případě velkých měst jim často dominují městské okruhy, logistická centra, vodojemy, elektrické rozvodny a jiné součásti městské infrastruktury, které umožňují pohyb energií, osob a zboží. Charakteristické pro tyto oblasti je především prolínání různých rychlostí, perspektiv a často i zájmů.