2021
Šel jsem pěšky tři dny v kuse kolem hlavního města Prahy za účelem pojmout periferii města jako kontinuální celek. Vzniklé fotografie abstrahují charakteristické rysy příměstských oblastí: městské okruhy, elektrické rozvodny, logistická centra, příměstské lesy a přírodní parky. Městské periferie jsou oblastmi, kde se utváří podoba městského organismu a odkud se distribuuje energie a zboží do města, a proto také podléhají mocenským a ekonomickým zájmům.