2012
Pokus o konfrontaci myšlenek na základě četby nalezeného deníku z let 1907-1908 a vlastních snů. Stalo se to teď nebo před sto lety?