2013
Ašané

Jaká je současná forma a funkce centra města? Může být historické trauma pro město výhodou a ne břemenem? Jak naložit
s geotermální energií nebo jak využít blízkost hranic s Německem? Tyto a další otázky si položili studenti architektury a odpověděli čtyřmi urbanistickými studiemi. Reagují tak do jisté míry na reálný developerský projekt, využívají jeho zadání k naznačení způsobu jak je možné pracovat s veřejným prostorem ve prospěch obyvatel města. Jako příprava pro práci na projektech vznikla podrobná analýza oblasti Aše a okolí, která je cenným zdrojem informací pro místní úřad. Úkolem studentů grafického designu bylo rozvinout potenciál architektonických projektů
a čitelně je zprostředkovat obyvatelům Aše. Hlavním cílem kampaně, výstavy, tiskoviny
a webových stránek je podpořit zájem obyvatel
o místo kde žijí a rozproudit veřejnou diskuzi
o jeho budoucnosti.
Úkolem týmu výstava, jehož jsem byla členem,  bylo najít vhodné prostory, vymyslet celou koncepci výstavy a upravit materiály, které jsme dostali od architektů tak, aby byly srozumitelné široké veřejnosti. Konceptem výstavy se nakonec stal nápad s kavárnou. Výstava byla koncipována jako kavárna, kam si lidé přijdou posedět a zároveň se dozvědí něco více o tom, co by se mohlo dít v jejich městě, inspirací pro tuto myšlenku byl fakt, že lidé v Aši nemají žádné místo, kde by se mohli scházet
a diskutovat. Na výstavě v Brně byla kavárna symbolicky, na výstavě v Aši se výstava konala přímo v kavárně.
 
V říjnu vyvrcholil projekt Ašané, výstavou přímo v Aši. Opět jsem byla součástí týmu výstava. Tentokrát jsme náš výstavní koncept přenesli přímo do kavárny v Aši a jejího parku. V parku jsme reálně zvizualizovali grafy a fakta tak, aby byla zábavná a srozumitelná pro každého. Vyrobili jsme účtenky, podtácky a jiné drobnosti, které se v kavárně běžně používali, aby propagovali a odkazovali na noviny a tím podporovali zájem Ašanů o jejich město. Součástí vernisáže byla také komentovaná prohlídka jednotlivých architektonických projektů přímo na místech, kde by se měly konat.