2013
Canoe Marathon World Cup

Vizuální styl kanoistických závodů
v Týně nad Vltavou

V rámci bakalářské práce v ateliéru Grafického designu 2 na FaVU jsem se věnovala zpracování jednotného grafického stylu kanoistických závodů v Týně nad Vltavou.
Jde o světový pohár kanoistickém maratonu. Tento světový závod má díky příhodným podmínkám v Týně nad Vltavou, kde žiji, již velkou tradici a je oblíbeným zpestřením tamního dění. Přesto, že jde o závod na světové úrovni, výtvarnému řešení jeho informačních
a propagačních materiálů nebylo doposud věnováno příliš pozornosti. Jelikož sama mám s kanoistikou zkušenosti a blízký vztah k místu konání závodů, rozhodla jsem se touto problematikou zabývat. Nevytvořila jsem naprosto ucelený nový vizuální styl maratonu, mým záměrem bylo soustředit se na oblasti dosavadního řešení, ve kterých jsem spatřovala největší nedostatky, a navrhnout jejich nová řešení. Jeden ze zásadních problémů jsem viděla v podobách loga uplynulých ročníků závodu. Přestože jde
o stejný typ závodu opakovaný v intervalu několika let, jejich loga se lišila a neexistovala mezi nimi žádná návaznost. Můj návrh loga sestává z několika tvarových variant stejného motivu, zachycujícího pohyb pádla. Během jednoho ročníku lze pro zpestření využít více tvarových variant loga, styl ročníku je stanoven barvou, pro ročník 2013 jsem zvolila modrou.
V příštím ročníku bych navrhovala pracovat se stejnými logy v jiném barevném provedení. Výhodou variabilnosti loga a možnosti jeho obměňování v rámci každého ročníku je, že nezevšední, zároveň jsou si ale jednotlivé tvarové modifikace dostatečně podobné, takže logo maratonu v nich stále jde bezpečně rozpoznat. Druhá oblast, na kterou jsem se zaměřila, byl bulletin s informacemi pro účastníky závodu a druhý bulletin pro návštěvníky. Stávající neucelené brožury jsem razantně přetvořila, koncepčně upravila
a výtvarně sjednotila. Část informací jsem shledala přebytečnými, jiné užitečné a důležité, jsem naopak přidala. Jako nosný výtvarný prvek jsem, kromě čar zpodobňujících pohyb pádla, zvolila rastr představující strukturu karbonu
a lamina (překřížená plátna zalitá pryskyřicí), ze kterých se lodě a pádla vyrábí. Tento rastr jsem upravovala, deformovala a vytahovala z něho křivky a použila jako motiv na tiskovinách. Dalšími zpracovanými materiály jsou plakáty
a citylight, karty určené k roztřídění účastníků závodu, ohraničující páska, trička a další dárkové předměty – taška, šátek, houba
k vysoušení lodi atd. V celkovém pojetí jsem zavrhla popisnost, která se doposavad používala. Ačkoli byly východisky mého výtvarného návrhu konkrétní předměty, jevy
a materiály, jejich transformací
a zjednodušením jsem dospěla téměř
k abstraktním formám.Navržený systém skýtá mnoho dalších možností aplikací a při budoucích závodech je možno s ním dále pracovat a rozvíjet ho.