2016
Na začátku byl úkol vyzdobit výlohu. Rozhodl jsem se vytvořit neurčitý objekt kulového tvaru z polystyrenu a montážní pěny. Definice objektu pracuje s odpovědmi respondentů na otázku “Co byste ze svého odborného pohledu řekli o tomto objektu?” Odpovědi jsou rozvedeny o další informace z výzkumu samotných odpovědí a prezentovány přednáškovou formou na skle výlohy, v níž je objekt umístěn.