2016
Ve znakovém jazyce jsem podle svých možností pokusil přeložit text o historii písma, jeho dělením a využíváním neslyšícími. Natočil jsem se při znakování ve studiu pro natáčení znakovaných videí a překladů. Znakované video jsem potom převyprávěl i s chybami a podle této převyprávěné verze jsem natočil druhé video zachycující snahu předat informaci pomocí schématických obrázků. Do výsledného videa jsem vložil okna obou videí a video běží bez zvuku. Vzniká tak těžko srozumitelná komunikace – výklad, který je odrazem překážek v komunikaci v jiném systému. Komunikační šum se stává subjektivní informací pro každého jednotlivce, který video vnímá. Motivací mi byly výsledky pokusů podnítit u neslyšících žáků abstrahovaný zápis svého mateřského znakovaného jazyka, který nemá v ČR oficiální psanou formu. Práce se v počátku snažila vykládat informace, časem ale vlivem nedokonalostí předávání informace zanikal smysl informací.