Jméno: Kateřina Rafaelová 
Datum narození: 20. května 1994, Brno
Trvalé bydliště: Palackého třída 20, Brno
E-mail: katka.rafaelova@gmail.com

Vzdělání : 

2014 - doposud
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Rybářská 13/15, 603 00 Brno
Ateliér Environment, MgA. Barbora Klímová

2006 - 2014
Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací s.r.o., Kristenova 27, Brno
obor: výtvarný

Společné výstavy:
2015 - Alfa archiv atelieru Environmentu: pokus o vymezení
           Adam gallery, Brno 

2015 - ČSR: Kateřina Rafaelová, Laura Trenčanská, Anna Wolf
            Monomach, Brno

                                                                                                                   

2015 - grafický workshop, Staatliche Akademie der Bildenden Kunste, Stutgart