2013
Je to ako vietor nieje ho vidieť, ale cítiť ho. Túžila som stáť na mieste, kde možno emocionálne pociťovať silné nárazy vetra, kde možno splynúť s neviditeľným. Túžila som pociťovať to čo je nemožné uzrieť. Mojím zistením avšak bolo, že neustále nehybne stojím a nechám tak prúdy vetra do seba narážať.V poslednom čase pociťujem vo svojom živote ťažkú melanchóliu, ktorú som sa snažila vyjadriťaj mojou klavírnou hudbou vloženou do tohto videa. S vetrom len ťažko splynúť!