2013
Odkazy konkrétnemu človeku na zahmlené okná v Banskej Štiavnici, ktoré postupne miznú. Neuchopiteľné, zahmlené a nejasné sú spomienky. Vracanie sa do minulosti, dozadu. Otázky pre mňa, zároveň smerujúce k nemu. Otázka obapolnosti.