2017
Tato práce je úvahou nad krajinou a její původností a nepůvodností. Většinou se bere to „původní“ jako ideální stav, do kterého bychom měli směřovat, ale často se neví, jaký ten původní stav byl. Takže výsledný efekt je zase něco nepůvodního. Je to různorodá směsice časových vrstev. Směs různých stylů, slohů. Já jsem si krajinu ilustrovala nábytkem, který jsem nazvala Nepůvodním druhem.