2012
alternativní divadelní spolek MÝTUS
Matrice pro tisk vznikala jako součást představení, kterému jsem tímto vytvářela zvuk.
Zvuky rytí a tepání kamenem do kovové desky snímal mikrofon. Byly obohaceny o efekt, který jsme používali i v předchozích představeních.
Další rolí matrice je pořídit subjektivní záznam celého děje.
Sámotná matrice i jednotlivé grafiky, které jsem pak monotypově tiskla jsou jako jedno z médií, které později zprostředkovává děj a atmosféru divákovi.
Toho se snažím dosáhnout co nejvíce způsoby záznamu (zvuk, obraz, objekt, text,...)

Přenesení těchto artefaktů a záznamů v čase a prostoru vzniká nová instalace nezávislá na představení, přestože byly jeho důležitou součástí.

performance
instalace - matrice, 8 grafik, zvuk