2013
Věci, co jsem neudělala - bakalářská práce
Má bakalářská práce analyzuje a rekapituluje mé studium na fakultě výtvarných umění, pomocí nerealizovaných projektů. Jsou to práce, které buď zůstaly jen v mé hlavě, nebo jsem jejich realizaci opustila v rozpracovanosti. Tento fiktivní materiál zpracovávám formou textů. Tyto texty jsou vzpomínky na mé tehdejší myšlenky a subjektivní popisy dějů ovlivněné mým okamžitým psychickým stavem. Jsou rekonstrukcemi vzpomínek. Vytvářím takto portfolio neuskutečněných prací, které jsem udělala formálně identické s již existujícím portfoliem mapujícím vzniklé realizace. Popřením pravosti vzniká polemika, které z nich je skutečné a které fiktivní. Práce je prezentována konfrontací obou portfolií v instalaci.