2019
Tančící linky jsou podmnožinou díla: Stvořeno mezi myšlenkovými mosty.