2019
Cesty čaje, jsou krátká série děl, v rámci které jsem organizoval otisky některých čajů.
Existence roviny
Čaj na plátně,  24 x 30

Cesta čaje
Čaj na plátně  18 x 24

Tok
Čaj na plátně  24 x 30