2015
V mé práci jsem se zaměřila na linie krajiny, která je kolem mého bydliště. Navazuji tímto na mé předchozí práce, kdy vytvářím z kreseb nebo linií nové krajiny, obličeje apod. Horizonty, kterými jsem se zabývala, jsem pomocí skládání stejným směrem přetvořila na obličeje mě a mých blízkých, kdy při závěrečném napojení těchto portrétu za sebou vznikl nový pohled na krajinu, neboli nový horizont.První výstup byl zpracován v digitální podobě, který jsem posléze přenesla na stěnu pomocí tuže, kterou jsem zvolila díky jejím vlastnostem.