2011
Sociální interakce
Projekt byl inspirovaný oficiální personální změnou ve vedení a jejího vlivu na vlastní práci jednotlivých studentů a chod celého ateliéru.Záměrem celé akce bylo pokusit se v krátkém časovém úseku z pozice vedoucího ateliéru spojit každého studenta se svým vlastním vnitřním vedením. Abych tohoto cíle dosáhl, bylo jedinou možností vést ateliér svou fyzickou nepřítomností. 
Viz též: 
Kontext FaVU