2013
Zabývala jsem se brownfieldem bývalé továrny Kras. Vytvořila jsem subjektivní mapu, která přibližuje charakter a atmosféru místa pomocí drobných aktivit či zásahů. Ty byli iniciované buď mnou nebo se staly sami.