2023
“Jak vyjádřit své požadavky, aby byli druzí vstřícnější, vcítili se do nás a našim potřebám vyhověli.” Při zdravé komunikaci je tento přístup naprosto logickým zamyšlením nad způsobem našeho vyjadřování. Ve svojí práci se však zaměřuji na tenkou hranici mezi tímto přístupem a sklouznutí do vědomé či nevědomé manipulace v komunikaci s naslouchajícím, v tomto případě divákem. Koncept této instalace je inspirován knihou Nenásilná komunikace od autora Marshalla B. Rosenberga. Nenásilná komunikace je založena na vzájemné empatii při vyjadřování i naslouchání.
“Jak vyjádřit své požadavky, aby byli druzí vstřícnější, vcítili se do nás a našim potřebám vyhověli.”
Při zdravé komunikaci je tento přístup naprosto logickým zamyšlením nad způsobem našeho vyjadřování. Ve svojí práci se však zaměřuji na tenkou hranici mezi tímto přístupem a sklouznutí do vědomé či nevědomé manipulace v komunikaci s naslouchajícím, v tomto případě divákem.

Koncept této instalace je inspirován knihou Nenásilná komunikace od autora Marshalla B. Rosenberga. Nenásilná komunikace je založena na vzájemné empatii při vyjadřování i naslouchání.

Na začátku průchodu se divák může geometrickou malbou nechat vést, je mu jakousi vizuální oporou. Dále se ale dostává k postupné deformaci struktury, což mate jeho smysly a jeho orientace je částečně ztížena. Na konci již malba zasahuje na zdi, čímž dochází ke kompletní deformaci prostoru, jaký divák podvědomě očekává na základě zažitých situací a běžného pozorování okolí.
Optickou iluzi jsem zvolil pro její jednoduchý a nenásilný účinek ve spojení s konceptem práce.
Zároveň však v tomto minimalistickém provedení funguje i pro nezasvěceného kolemjdoucího jako zajímavý vizuální prvek a to i z pohledu z druhé strany