2020
socha z nepálené hlíny rozpadající se vlivy prostředí
Práci jsem pojmenovala Gilgameš po bájném vládci Uruku, známého z nejstaršího dochovaného literárního díla, Epos o Gilgamešovi. Gilgameš si po smrti svého přítele Enkidua uvědomí pomíjivost lidského života a veškeré své úsilí zaměří na hledání nesmrtelnosti. Až poté, co mu had sežere rostlinu ze dna moře, která mu kýženou nesmrtelnost měla zaručit, Gilgameš procitá a dochází k závěru, že nesmrtelnost je třeba hledat v hodnotách, které mají šanci přetrvat delší dobu, než je vyměřena lidskému životu. Těmito hodnotami může být přátelství, ale i hradby, které nechal Gilgameš vystavět kolem Uruku a které přetrvají věky.
    Moje socha má zobrazovat právě onen lidský odkaz, který, ač jsme někdy sebevíc na pochybách, po sobě vždy zanecháme.