2016
Alelopatie - jeden organismus brzdí pomocí svých chemických látek růst a rozmnožování druhého organismu, zatímco druhý organismus nemá na první žádný vliv
Alelopatii můžeme pozorovat například u Trnovníku akátu, jehož kořeny vypouští toxické látky do půdy. 
 
Projekt je založen na různých myšlenkový linií. Můžeme vidět  trny, které představují hněv a zároveň obranný prvek stromu obecně, proti lidskému kácení a ničení přírody. Taktéž můžou nalepené trny znároňovat tzv. válku proti invazivnímu stromu trnovníku, který se postupně vtírá mezi původní porost českých lesů. 
Ale co když je to jakási spolupráce trnovníku a břízy, kteří společně brojí proti přezdívce plevel?
 
Trny jsem nalepila na tři břízy, které zakončují les podél cesty, na jednom ze stromu je dokonce turistická značka. Chtěla jsem docílit zastavení kolemjdoucích a jejich následné zamyšlení. Poukazuji tím na nevědomost a lhostejnost lidí vůdči věcem, kolem kterých každý den chodí. A nejenom věcí, ale i lidí. Trny koneckonců můžou představovat pouhou estetickou záležitost.
 
Trny jsou opravdové, trhané převážně z výmladků Trnovníku akatátu. Rostlina je sama od sebe odolná vůdči trhání a okusávání, takže jsem tím nenarušila růst rostliny.