2012
Osobní balíček karet vytvořený na základě půlročního průzkumu a dokumentací denních prožitků. Balíček obsahuje 49 karet a je inspirován sadou 78 tarotových karet. Textový obsah – rub karty byl vytvořen podle deníkových záznamů. Líc karty byl vybrán jako reprezentace dějů obvykle se odehrávající v dny, kdy daná denní karta vycházela.
Ve svém projektu s názvem „Žiju Tarot“, se v půlročním průzkumu ( od 24. 10. 2011 do 20. 4. 2012) zaměřuji na interpretaci tarotových karet vlastníma očima a individuální zažití si jednotlivých symbolů a významů, které jsem zkoumala formou fotodokumentace, diářových záznamů a sbírala jsem různé upomínky na dané dny. Od fotodokumentací a diářových záznamů jsem se následně vrátila zpět k „formátu“ karet. (49 ks karet, tisk na papíře, 120 x 76 mm) Pokud si karty zkusím zažít, poupraví se mi náhled na každou kartu, protože specifikace jednotlivých tarotových karet jsou psány velmi všeobecně. Ke zpracování tohoto projektu mne přivedl fakt, že mi při výkladu tarotových karet nebyla zcela blízká jejich vizuální podoba a přesný výklad karet. Ze standardních formátů karet jsem zvolila ne příliš běžně používanou velikost 76 x 120 mm. A to z toho důvodu, aby se sem vešlo, co nejvíce čitelného textu, tzn. záznam 1 dne. Vybraná velikost navíc umožňuje snadnou manipulovatelnost. Všechny karty jsou oboustranné. Názvy karet jsou převzaté z běžného výkladu.

Každá karta obsahuje rub – tzn. text (deníkové záznamy dní), v nichž mi daná karta vycházela. Puntík označuje den. Počet puntíků značí, kolikrát mi daná karta vyšla. Pokud mi karta vyšla jen 1, opsala jsem celý diářový záznam, kdežto když mi karta vyšla 20x, použila jsem zestručňující hesla vystihující dané dny.

Lícem karty je fotka pokud možno vystihující to, co se mi obvykle v souvislosti s daným symbolem stává, což je obsaženo i v textu na rubu karty. Dále je pak na líci obsažen název karty + datum, kdy byla daná fotka pořízena.

Ve fotodokumentaci jsem se držela 7 linií svého života, které jsem dokumentovala (7 je v tarotu číslem sebeanalýzy) tzn. denně jsem fotila:
  1. Náš byt
  2. To, co jsem jedla
  3. Něco červeného, protože tato barva mě provází celým mým životem
  4. Dokumentovala jsem datum daného dne (např. na čerstvém mléku nebo sýru)
  5. Něco zajímavého nebo nějakou zajímavou/neobvyklou událost, co se mi ten den stala
  6. Nějaký předmět nebo situaci, která odpovídá podnázvu karty (např. Odpočinek)
  7. Oblečení
Z těchto fotodokumentací jsem následně dle svého úsudku vybrala symbolickou fotografii, která se týká jak názvu mé karty, tak i situace zmíněné v textu na rubu karty. Snažila jsem se zjistit, které karty mi vycházejí a které ne. Pomocí tohoto zjištění se dá odhadnout jaký tento půlrok před oddiplomováním byl. Nejčastěji mi vycházela karta: Možnosti, Vnitřní síla, Bezpečí, Stabilita, Domácí štěstí a Nový začátek.

Ve výkladu karet dále pokračuji. Zajímá mne, zda bude jednou můj balíček kompletní a které karty mi vycházejí v určitém životním období. Dalo by se říci, že mohu v tvorbě jednoho balíčku pokračovat buď tak dlouho, dokud jej nenaplním nebo si určím časový úsek, ve kterém karty zkoumám, stejně jako je to u mé diplomové práce. Karty, které mi v půl roce před dokončením diplomové práce nevyšly, jsem do výsledné instalace nezařadila právě proto, že chci prezentovat svůj život zdokumentovaný v kartách za tohoto půl roku.

Balíček karet a denní kartu platnou pro daný den jsem se rozhodla prezentovat pod skleněným poklopem, aby se mi v kartách nemohl divák probírat. Pokud ho zajímají další karty, musí přijít další den. Jestli karty půjčovat nebo nepůjčovat je věc každého vykladače. Osobně jsem toho názoru karty nepůjčovat. Ráda udržuji energetické spojení s kartami a nechci, aby se toto spojení narušilo cizími energiemi.

Oproti teoretické diplomové práci se mi v praktické práci podařilo zabývat se celým balíčkem tarotových karet, ne jen jeho hlavní částí, kterou je Velká arkána.

Zamýšlela jsem se samozřejmě i nad změnou názvů karet, ale jsem toho názoru, že půl roku je příliš krátká doba na zhodnocení a výběr výstižného názvu každé karty. Ke změně názvů karet možná dojde, až si budu naprosto jistá, co pro mne jednotlivé karty znamenají. Prozatím jsou názvy karet / resp. výklady názvů převzaty z Rider-Waite tarotu, kterým jsem se nechala inspirovat.