2012
Setkání se třemi osobnostmi a třemi nadáními se ve skutečnosti odehrálo odděleně. Tato náhoda, která se však časově propojila, dala příčinu ke skutečnému a bizarnímu scelení na jednom místě. Triptych jako pocta přátelství a náhodě.