2013
Projekt koncipovaný studenty Ateliéru environmentu, FaVU VUT v Brně pro
přehlídku Sochy v ulicích – Brno Art Open, 13. 6. – 31. 8. 2013

10. téma koncepce Sochy v ulicích – Brno Art Open – Viliam Debnár (1968)

Instalace ve veřejném prostoru, audioinstalace, denně 16.00–16.07

Okolí podniku Zetor, Brno – Líšeň, tzv. zetorská kuličkárna, Jedovnická ulice a další

Podle místopisu v literárním výkladu příběhu Viliama Debnára od Kateřiny Tučkové jsme hledali konkrétní lokaci zavraždění Viliama Debnára v domnění, že je totožná s umístěním památníku. Na dotazy jsme od kolemjdoucích dostali různé, častorozporuplné, navigace, popisy památníku i diverzní interpretace příběhu.

Při opakovaných vycházkách do areálu jsme shromáždili řadu výpovědí. Na jejich základě jsme pak pětkrát přepsali poslední odstavec literární předlohy týkající se prostorového umístění konce příběhu. Jednotlivé verze příběhu s odlišným koncem, týkající se místopisu, jsme zaznamenali jako audionahrávky mluveného slova – přednes Kateřiny Tučkové. Každá z nahrávek je přehrávána reproduktorem v místě poblíž domnělého výskytu památníku. V průběhu konání výstavy přehrává šest reproduktorů denně krátce po 16.00 h (čas zavraždění podle příběhu Kateřiny Tučkové) synchronně jednotlivé verze příběhů.

Ke značení míst domnělého výskytu památníků jsme dále využili červené bannerové praporky trojúhelníkového tvaru. Na každý z nich jsme otiskli jinou z krácených verzí výpovědí o místě domnělého výskytu památníku, které jsme získali od místních. Každá z 12 vlaječek je ukotvena do země v místech, kam nás instrukce a popisy
dotazovaných zavedly.

Projekt má oživit příběh Viliama Debnára v dané lokalitě. Vyzývá k procházce postindustriální lokalitou, která je sama o sobě předmětem našeho zájmu. Představu památečního bodu chceme nahradit decentralizovanou sítí pokrývající dané místo.

V neposlední řadě je pro nás důležitý i aktivní dialog a spolupráce se spoluautorkou koncepce přehlídky Sochy v ulicích – Brno Art Open, literátkou Kateřinou Tučkovou, která svými interpretacemi nadiktovala podmínky, a přitom zůstává v pozadí výsledných prací.
Viz též: 
Domnělý výskyt
Studiová verze zvuku
  1. někdejší vrátnice, před níž byl Viliam Debnár s největší pravděpodobností zavražděn
  2. lípa zasazená spolu s původním památníkem Viliama Debnára
  3. kaštan, pod který byl tento památník přesunut
  4. novější vrátnice postavená v 70. letech