2010
klauzurní práce
Jednalo se o 12 hliněných objektů vyrobených z hlíny v bývalém kaolinovém lomu ve Frýdlantském výběžku. Objekty jsem vypálila tak, že jsem v nich rozdělala oheň. Časem zase samy zanikly.